Ik streef ernaar de website zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.
   De website is dan ook voortdurend in ontwikkeling.
   Ondanks de constante zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze website besteed,
   is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. 
 
	
   Ik kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel
   waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.
 
   Ik sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, 
   van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met 
   het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te 
   kunnen raadplegen. 
   Ik ben ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is 
   van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.